NEMZETKÖZISÉG
2017-ben két nagy nemzetközi programunk indult el, ami azóta is meghatározta a KÉK életét: ezek a DANUrB – Danurb Urban Brand Interreg Program, mely a Duna 7 országon átívelő szakaszára fókuszál és az SCCM – Shared Cities: Creative Momentum, aminek keretében elsősorban Csepelen dolgoztunk.

A két program lehetővé tette, hogy a KÉK szintet lépjen és az eddig felhalmozott tudását a közösségfejlesztés, reziliencia, városfejlesztés terén sikeresen kibontakoztassa nem csak hazai, de a nemzetközi színtéren is. A siker leginkább abban érhető tetten, hogy már nem csak eddigi tapasztalatainkat tudtuk eredményesen kamatoztatni, de beindultak különféle tudásmegosztást segítő folyamatok, például másolható módszertanok és jó gyakorlatok létrehozása.

A projektek lehetővé tettek egy stabil működési hátteret a KÉK számára, míg léptékében eddig példanélküli összefogásokat hozott létre, különösen a különféle érdekeltségű csoportok között (intézmények, önkormányzatok, lakosok, helyi cégek, civil szervezetek). Számos más EU-s pályázati programmal ellentétben a KÉK-ben büszkék vagyunk arra hogy nem csak elmételi munkát, kutatást és döntéselőkészítést végeztünk ezekben a projektekben, de a gyakorlatban is kipróbált eszközeink és módszertanaink működtek, működnek nem csak Magyarországon de környező országokban is ahol szoros együttműködéseket tudtunk kialakítani: Ausztria, Szlovákia, Románia, Szerbia, Bulgária.

Az különböző társadalmi szereplők összefogása egy adott cél mentén mindigis jelen volt a KÉK-ben, így ezt a két projektet is megalapozták olyan programok mint a Budapest100 vagy az Lakatlan, de ezúttal egy léptékváltás is bekövetkezett.

A nemzetközi színtérre való kilépésünk teljesen megalapozottá vált és a tudásmegosztással összefüggő tevékenységünket tovább erősítjük olyan programokban mint az URBACT vagy a DANUrB+.

KAPCSOLAT

Kortárs Építészeti Központ
1111 Budapest
Bartók Béla út 10-12.

info@kek.org.hu
+36 30 522 5994